Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

 • Nimi: Valmennuskulma Oy
 • Osoite: Korkeavuorenkatu 2 C, 20100 Turku
 • Y-tunnus: 3325325-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 • Nimi: Virpi Sojakka
 • Sähköposti: virpi@valmennuskulma.fi
 • Puhelin: 0405495521

3. Rekisterin nimi: Valmennuskulman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • Asiakassuhteen ylläpito ja asiakaspalvelu
 • Palveluiden toimittaminen ja kehittäminen
 • Laskutus ja maksujen hallinta
 • Markkinointi ja viestintä, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa

5. Rekisterin tietosisältö:

 • Asiakkaan nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Mahdolliset lisätiedot asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Asiakkaan suostumukset ja kiellot markkinointiviestinnälle

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Asiakkaalta itseltään saadut tiedot
 • Asiakassuhteen aikana kerätyt tiedot
 • Palveluiden käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot (esim. verkkosivujen evästeet)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta tai asianmukaisia tietosuojaa koskevia sopimusjärjestelyjä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa suojattuna asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.
 • Pääsy rekisteriin on rajattu ainoastaan niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet: – Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. – Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin. – Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

11. Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen: Rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asianmukaisesti rekisteröidyille.

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.3.2024.